prostozboiska.pl
prostozboiska.pl

FOOTBALL SWOT – Przeanalizuj zanim zdecydujesz o zmianie klubu piłkarskiego.

SWOT to narzędzie do porządkowania i analizy informacji. Jest to metoda znana i wykorzystywana przez menedżerów ale nie trzeba nim być żeby móc z tej metody korzystać. Zaletą analizy SWOT jest jej uniwersalność. Można ją wykorzystywać w każdej dziedzinie życia dlatego może ona również być pomocna przy dokonywaniu decyzji o zmianie klubu piłkarskiego czy pracy nad rozwojem osobistym zawodnika.

Skąd pochodzi nazwa SWOT? Od skrótów angielskich słów:

Strenghts czyli Mocne strony

Weaknesses czyli Słabe Strony

Opportunities czyli Szanse

Threats czyli Zagrożenia

Jak można wykorzystać analizę SWOT przy dokonywaniu decyzji o zmianie klubu piłkarskiego? Mam tutaj na myśli trzeci etap cyklu rozwojowego młodego piłkarza. Pisałam już o wyborze szkółki dla najmłodszych oraz czym się kierować będąc na etapie drugim czyli wyborze klubu piłkarskiego gdy chce się czegoś więcej niż zabawy. Teraz przyszedł czas na etap trzeci. Jeszcze nie profesjonalna piłka ale obranie właściwego toru w jej kierunku.

Klasyczna analiza SWOT służy do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa/firmy oraz identyfikacji szans i zagrożeń tej samej organizacji wynikających z otoczenia zewnętrznego (rynku, konkurencji). Moja wersja analizy SWOT, którą nazwałam FOOTBALL SWOT została zmodyfikowana aby można było porównać obecne miejsce z potencjalnym miejscem. Czyli analizujemy dwa podmioty a nie jeden. Pierwszy w kontekście mocnych i słabych stron a drugi w kontekście szans i zagrożeń będących tak naprawdę mocnymi i słabymi stronami potencjalnego klubu. Poprzez wykorzystanie FOOTBALL SWOT dokonujemy analizy kluczowych atutów i słabości miejsca, w którym się obecnie znajdujemy, rozpoznajemy szanse i zagrożenia miejsca, które wydaje nam się interesujące. Jest to wypisanie czarno na białym wszystkich za i przeciw w celu spojrzenia chłodnym okiem na to co nas kusi albo na to co nas kłuje w celu dokonania właściwego wyboru. Dzięki analizie FOOTBALL SWOT również zawodnik może rozpoznać swoje mocne i słabe strony oraz zidentyfikować w jakim kierunku powinien podążać aby osiągnąć cel, do którego dąży.

Mocne strony to wszystko czym klub piłkarski się wyróżnia i co dobrego daje zawodnikowi. Słabe strony to wszystko czego nie posiada klub piłkarski, wszelkie deficyty i niedoskonałości lub czego zawodnik nie robi i co stoi na drodze do osiągnięcia jego sukcesu/rozwoju.

Przeprowadzając analizę FOOTBALL SWOT należy pamiętać, że mocne i słabe strony to czynniki wewnętrzne (obecny klub, obecne umiejętności) a szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne (co może dać mi zarówno dobrego jak i niedobrego: nowy klub, nowy trener, nowe zajęcia, nowy zespół, itd.) Mocne i słabe strony potencjalnego klubu, na które patrzymy to tak naprawdę szanse i zagrożenia.

Na pewno zorientujecie się robiąc własną analizę FOOTBALL SWOT, że każdy z kryteriów można rozbić na kilka bardziej szczegółowych i nie każdy z czynników jest dla Was tak samo istotny. Np. marka ma mniejsze znaczenie niż relacje. Również to co jest słabością w obecnym klubie może być jednocześnie słabością i zagrożeniem w potencjalnym klubie. Tabela powyżej to wstępna faza identyfikacji i nazwania czy wypunktowania kluczowych kryteriów, którymi się kierujemy. Po identyfikacji kluczowych mocnych i słabych stron obecnego i potencjalnego klubu powinniśmy zadać sobie bardziej szczegółowe pytania i przypisać im wagę (jak istotne jest to dla nas).

Poniżej przedstawiam Wam moją propozycję szczegółowej oceny obecnego klubu vs potencjalny klub. Podkreślam, że jest to moja indywidualna propozycja. Każdy może zmodyfikować ją na własne potrzeby (według uznania) wpisując własne kryteria szczegółowe.

Ilość uzyskanych punktów zależy od naszej indywidualnej oceny mocnych i słabych stron obu klubów oraz wagi poszczególnych kryteriów szczegółowych.

Z powyższej analizy wynika, że potencjalny klub wygrywa z obecnym trzema punktami. Potencjalny klub uzyskał 23 punkty podczas gdy obecny uzyskał 20 punktów. Jednak gdy spojrzymy na sumę uzyskanych punktów w kategorii najwyższej wagi (czyli 3) to widzimy remis. Obecny klub uzyskał tyle samo punktów co potencjalny (12 punktów). Oznacza to, że nie powinniśmy robić gwałtownych ruchów.

Może obecny klub nie jest taki zły jak nam się wydaje? A potencjalny nie jest taki dobry?

Jeśli masz ochotę przetestować FOOTBALL SWOT napisz do mnie.