prostozboiska.pl
prostozboiska.pl

PLIKI COOKIE ANALIZA RUCHU I PRYWATNOŚĆ / COOKIE FILES TRAFFIC ANALYSIS AND PRIVACY

PLIKI COOKIES

Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane strony. Ułatwiają one korzystanie z internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookie strony wiedzą, że jesteś zalogowany, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści dotyczące danego miejsca.

Pliki cookie dzielą się na dwa rodzaje:

  • Własne pliki cookie tworzy strona, na którą wchodzisz. Jej adres znajdziesz w pasku adresu.
  • Pliki cookie innych firm są tworzone przez inne strony. Na stronach tych znajdują się niektóre treści, np. reklamy i obrazy, które wyświetlają się na odwiedzanej stronie.

Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich usuwania znajdziesz wchodząc na adresy stron Google:

PLIKI COOKIES UŻYWANE PRZEZ GOOGLE

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

ANALIZA RUCHU

W prowadzeniu bloga prostozboiska.pl korzystam z narzędzi Google Analytics do monitorowania ruchu na moim blogu oraz śledzenia statystyk. Dzięki temu wiem m.in. jakie treści budzą największe zainteresowanie odwiedzających, ilu jest  użytkowników serwisu,  jaka jest liczba odsłon strony czy średni czas spędzenia odwiedzających na stronie. Użytkowników strony nie można zidentyfikować osobowo w żaden sposób.

FACEBOOK – PRZYCISK UDOSTĘPNIANIA

Poprzez przycisk Facebook umieszczony pod każdym wpisem możesz udostępniać moje wpisy na swoim koncie na Facebooku zgodnie z polityką Facebook.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nie odpowiadam za politykę prywatności stosowaną przez firmę Google oraz Facebook – możesz samodzielnie podjąć decyzję czy powierzyć im dane osobowe. W linkach poniżej znajdziesz informacje o politykach prywatności Google i Facebook:

POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE
POLITYKA PRYWATNOŚCI FACEBOOK

prostozboiska.pl nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych użytkowników strony.

ENGLISH VERSION:

COOKIES FILES

Cookies are files created by websites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. With cookies, sites can keep you signed in, remember your site preferences, and give you locally relevant content.

There are two types of cookies:

  • First-party cookies are created by the site you visit. The site is shown in the address bar.
  • Third-party cookies are created by other sites. These sites own some of the content, like ads or images, that you see on the webpage you visit.

More information about cookies and their cancellation you will find in the below links:

COOKIES USED BY GOOGLE

HOW TO CANCEL COOKIES

TRAFFIC ANALYSIS

In running the blog prostozboiska.pl I use the tools of Google Analytics to monitor the traffic on my blog and tracking the statistics. Thanks to that I am familiar with what content is the most attractive for the visitors, how many users have visited my site and how many displays the site has or how long the visitors stay on the site. Please be informed that the users of the site cannot be identified personally in any way.

FACEBOOK SHARE BUTTON

The visitor of the site can share the content through Facebook share button placed under each post on the blog. The sharing is done by visitor through the visitor’s Facebook personal account based on Facebook policies..

PRIVACY POLICY

I am not responsible for the privacy policy implemented and used by Google and Facebook – you can make the decision youself if you want Google and Facebook use your personal data. In the links below you will find the information on the policies used by Google and Facbook:

PRIVACY POLICY GOOGLE
PRIVACY POLICY FACEBOOK

prostozboiska.pl does not gather nor processes any personal data of the users of the site.