prostozboiska.pl
prostozboiska.pl

Badania sportowe, czy to ważne?

Obowiązek wykonywania badań pod kątem zdolności do uprawiania sportu zostało uregulowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Niestety podejście do badań sportowych często traktowane jest jako zło konieczne a świadczenia w tym zakresie często nie są wykonywane zgodnie z zaleceniami, czyli z pominięciem niektórych istotnych badań. Za często zainteresowanym zależy tylko i wyłącznie na szybkim załatwieniu sprawy, bez zbędnego wglądu w organizm młodego sportowca i na szybkim przybiciu pieczątki na zaświadczeniu.

Jeśli jesteś rodzicem, któremu zależy na profesjonalnym podejściu do badań sportowych Twojego dziecka to nie ma innej drogi niż zagłębienie się w temat.

Jak wyglądać powinny profesjonalne badania sportowe, gdzie szukać placówek oferujących solidne badania dla naszych pociech?

Przede wszystkim szukajmy certyfikowanych lekarzy sportowych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej – PTMS.

W większości dyscyplin sportowych wstępne badania lekarskie obejmują następujące obszary: pomiary antropometryczne (czyli pomiar składu ciała), ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, próbę wysiłkową, przegląd stomatologiczny, badanie elektrokardiograficzne, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, konsultację laryngologiczną, konsultację okulistyczną.

Ważne jest zrobienie nie tylko EKG w spoczynku dla potwierdzenia braku odchyleń w zapisie, ale wykonanie próby wysiłkowej z monitorowaniem zapisu EKG celem oceny wydolności organizmu i prawidłowości reakcji układu sercowo-naczyniowego na wysiłek fizyczny oraz wykluczenia pojawienia się pod wpływem obciążenia ewentualnych zaburzeń rytmu lub niedokrwienia serca.

Gdzie w Warszawie można wykonać badania sportowe?

W Warszawie można wykonać badania sportowe bezpłatnie w Poradniach Medycyny Sportowej:

  1. Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży
  2. Carolina Medical Center
  3. Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej

Jest również wiele innych placówek gdzie można wykonać badania odpłatnie. Koszt kompleksowych badań wraz z wydaniem orzeczenia kształtuje się na poziomie około 200 zł.

Od 2019 roku 

W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego bilansu zdrowia oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu

– wydaje skierowanie do lekarza medycyny sportu w celu wydania orzeczenia.

TUTAJ ZNAJDZIECIE SPECJALNY WYWIAD, który przeprowadziłam z lekarzem medycyny sportu Januszem Jurczykiem, byłym członkiem misji medycznej na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, w Londynie oraz Młodzieżowych w Singapurze.